Hvordan dræner man sin have på den mest effektive måde

Dræning betyder at man afvander våd jord ved hjælp af åbne grøfter eller underjordiske ledninger. Som drænledninger anvendes enten rør og plast faskiner, planter eller nøddesten lagt i lag. 

 

For­målet med dræn er at øge luftindholdet i jorden af hensyn til plantevækst eller til jordens bære­dygtighed for fx trafik. Hovedparten af de planter som står i haven tåler hverken, at rødderne står i vand, eller at de tørrer ud. Derfor kan det efterfølgende være nødvendigt efterfølgende at vande planterne i det samme jordstykke som du netop har drænet.

 

Dræning bevirker at luften får lettere adgang til jordens porer, hvorved jor­dens mikroliv og planternes rod udvik­ling fremmes, og endvidere, at rødder­ne vokser helt ned til dybden af det sænke­de grundvandspejl.

Hvorfor dræner man jorden under bygninger, veje eller støttemure

Det kan være nødvendigt at dræne under sokler, bygninger, støttemure, ind­kørsler, pladser, stier samt veje, hvor der er belastning fra hyppig eller tung trafik. Betingelsen for at kunne udføre afvanding er, at der er mulig­hed for at lede vandet bort til et lavere liggende område, fx en grøft, en sø eller en å. Forinden vandet ledes til recipienten, kræves det normalt, at vandet passerer en rensebrønd.

Billeder af indkørsler - Vi har fundet et par flotte designs

Hvis du er entreprenør, så send dine billeder til os, og vi vil skrive hvem der har lavet indkørslen, samt linke til din hjemmeside, som tak for lån af billederne.

Produkter

Udlejning af maskiner til:​

> Jord arbejde

> Have og park

> Byggeri og beton

> Stillads og løft

> Værktøj og måling

Kontakt

Centrum Maskinudlejning

Bollervej 131, 8700 Horsens

Tlf.: 75 62 24 80

Mail: info@cema.dk

Åbningstider

Telefon: 75 62 24 80

Hverdage fra 08:00 til 17:00

Afhentning:

Alle ugens dage efter aftale.

 

Levering:

Alle ugens dage efter aftale.

  • Facebook
  • Instagram